Sociale dienst

Bij KVG-Sociaal dienstbetoon kan je terecht voor bijstand en deskundig advies voor heel wat verschillende thema’s:

  • Vragen over tegemoetkomingen, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, over vrijstellingen en verminderingen, beschermingsmaatregelen, …
  • Informatie en begeleiding bij aanvragen, procedures en contacten met betrokken diensten
    Ondersteuning door ervaren advocaten, indien je niet akkoord gaat met een beslissing inzake tegemoetkomingen, VAPH, kinderbijslag, …

Als lid van KVG doe je gratis een beroep op advies. Dit betekent dat een medewerker van de sociale dienst van KVG, samen met jou de medische formulieren kan overlopen zodat je goed voorbereid bent op het medisch onderzoek door de arts van de FOD Sociale Zekerheid.

Daarnaast krijg je als KVG-lid rechtshulp aan een voordeeltarief als je tegen een beslissing over de verhoogde kinderbijslag in beroep wil gaan.

Contact en bereikbaarheid

Contacteer de sociale dienst via 016 23 51 61 socdienst.vlabra@kvg.be

De sociale dienst is bereikbaar van maandag tot donderdag.