Aanbod

KVG is een vereniging van en voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap.

KVG is een vrijetijdszorgorganisatie. Naast een eigen vrijetijdsaanbod kan je ook individuele begeleiding krijgen bij het zoeken naar een hobby of sociale contacten via onze dienst vrijetijdstrajectbegeleiding.

KVG is een vormingsbeweging. Bij KVG kan je naar heel wat infomomenten komen, zoals bijvoorbeeld over persoonsvolgende financiering, erfrecht, ..

KVG heeft een eigen sociale dienst waar je juridische informatie kan inwinnen over kinderbijslag, tegemoetkomingen,… Ook kan je via KVG een beroepsprocedure starten tegen beslissingen van het VAPH.